• How Swedish MEPs vote for more EU power

  (In Swedish) Om hur svenska EU-parlamentariker röstar för ökad EU-makt.

  This report in Swedish examines how the four large groups in the EP vote together in favour of a bigger EU-budget, the introduction of a direct EU-tax and an expansion of the EU’s power over various policyareas such as military- and security policy.

  Download file

   

  EU-parlamentet vill bygga ett Europas Förenta Stater med EU-parlamentet som högsta beslutande instans över allt och alla. Mer pengar skall anslås till EU:s utgifter, direkt EU-beskattning skall införas och EU skall ta över allt från försvarspolitik till bostadspolitik.

  Det är i denna anda och politiska miljö de svenska EU-parlamentarikerna dagligen vistas. De flesta väljer då att följa med som döda sillar i strömmen.

  Se deras röstning i intressanta under mandatperioden 2009-2014 nedan. Det finns än mer intressanta omröstningar men av utrymmesskäl kan man inte ta med allt.När EU-parlamentariker konfronteras om hur de röstat i enskilda omröstningar kan de ofta ursäkta sig med att de då har röstat fel – även om de inte efteråt har anmält det till röstprotokollet som de borde. Därför är själva mängden av ärenden där de röstat i en viss politisk riktning av intresse. Man måste då se hela skogen och inte bara enstaka träd.