• En utvärdering av det svenska EU-medlemskapet 1995-2012 samt Utträde ur EU – Är det möjligt? – Alternativa färdvägar – III

    svureu(In Swedish) EU-medlemskapet har orsakat en rad negativa konsekvenser för Sverige och till exempel nykterhetsorganisationer och fackföreningar har all anledning att vara oroliga över utvecklingen inom deras respektive områden. Men också både de på vänsterkanten som anser att den svenska sociala modellen hotas, respektive de på den borgerliga kanten som inte vill se en ökad byråkrati eller en ökad politisk kontroll av område efter område inom politiken samt ständigt ökade EU-utgifter, har all anledning att motsätta sig den nuvarande överstatliga utvecklingen av EU-systemet.

    Del III omfattar kapitlen: ”Diverse politikområden som EU lägger sig i”, ”Alkoholpolitiken – ökad alkoholkonsumtion”, ”Miljöpolitiken – en EU-fråga – inget svenskt självbestämmande”, ”Fler exempel på olika politikområden där EU lägger sig i och styr över Sverige” samt ”Alternativa vägar för Sverige”. Ladda ner del 3 av utvärderingen