• En utvärdering av det svenska EU-medlemskapet 1995-2012 samt Utträde ur EU – Är det möjligt? – Alternativa färdvägar – II

    svureu(In Swedish) Svenska politiker sätter ofta en ära i att se till helheten i EU. Detta samtidigt som många andra EU-länder ogenerat slåss för sina egna intressen, till exempel Spanien var 2002 stenhårda i att stoppa östutvidgningen av EU om de inte fick garantier för fortsatt regionalstöd på en bibehållen nivå, likaså som de stenhårt har drivit på för EU:s ingående av rovdriftsinriktade fiskeavtal med fattiga afrikanska länder för att sysselsätta sin stora fiskeflotta. Frankrike å sin sida vägrar att backa om fortsatt höga jordbrukssubventioner från EU eller om att EU-parlamentet skall fortsätta sammanträda i Strasbourg och för ständigt fram sina toppolitiker till tunga uppdrag som ECB-chef eller president för konventet som utarbetade ett förslag till EU-grundlag. Storbritannien vägrar givetvis att släppa sin rabatt på EU-avgiften, Luxemburg vägrar att släppa ett antal EU-tjänster placerade i sitt land och så vidare.

    Del II omfattar kapitlen: ”Sveriges inflytande i EU”, ”EU:s utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas mer och mer”, ”Sverige och eurokrisen”, ”Demokratin och EU samt ”EU tar över justitiefrågorna”. Ladda ner del 2 av utvärderingen