• En utvärdering av det svenska EU-medlemskapet 1995-2012 samt Utträde ur EU – Är det möjligt? – Alternativa färdvägar – I

    svureu(In Swedish) När Sveriges ledande politiker på ja-sidan i början av 1990-talet argumenterade för att Sverige skulle gå med i EG/EU hade de ingen aning om hur allomfattande EU-medlemskapet skulle vara i det politiska styrandet av Sverige.

    Att ledande svenska yrkespolitiker inte har någon aning om EU:s utveckling och konsekvenser har varit mycket tydligt när de i början av 2000-talet talade för att Sverige skulle ansluta sig till eurozonen, annars väntade marginalisering, minskad utrikeshandel och fattigdom för Sverige.

    Sverige är ett av de mindre medlemsländerna i EU och de svenska politikerna har en marginell påverkan när de stora elefanterna från de största medlemsländerna dansar. Svenska EU-politiker får välja att antingen flyta med i strömmen eller spolas bort. Väljer de det första alternativet måste de i Sverige försvara EU:s beslut eller försöka att bortförklara eller skyla över de negativa konsekvenserna.

    Denna skrift är indelad i tre delar. Detta är del I som omfattar en inledning samt kapitlet ”EU:s överstatliga utveckling, ökade byråkrati och „lägga sig i allt“-politik”. Ladda ner del 1 av utvärderingen